Status Krajowego Klastra Kluczowego odnowiony!Klaster LTPP na Panelu Ekspertów KKK

Klaster LTPP z sukcesem przeszedł przez kolejną edycję konkursu Ministerstwa Przedsiębiorczości i Technologii na odnowienie statusu Krajowego Klastra Kluczowego.

kpt. J.Uziębło, M.Świeczkowski,J.Kordasiewicz,D.Napoles Grabek

W dniu 6 sierpnia 2019 Klaster LTPP został zaproszony do Ministerstwa Przedsiębiorczości i Technologii na prezentację podczas Panelu Ekspertów, będącego ostatnim etapem konkursu na odnowienie statusu Krajowego Klastra Kluczowego.

Reprezentacja Klastra LTPP w składzie p.Marek Świeczkowski- Przewodniczący Klastra, Prezes ZNIK Sp. z o.o, kpt.ż. w. Jerzy Uziębło- Wiceprzewodniczący Klastra, p. Jan Kordasiewicz- Wiceprezes ZNIK Sp. z o.o oraz p. Dayana Napoles Grabek z firmy C&K Kancelaria Doradztwa Gospodarczego, stanęła przed komisją ekspercką. Nasza drużyna przedstawiła prezentację dotyczącą Klastra, jego członków, osiągnięć oraz strategii i planów na przyszłość. W efekcie nasz Klaster otrzymał wysoką notę i odnowił status KKK na kolejne lata.

Uroczyste wręczenie Certyfikatu KKK odbędzie się 10 września 2019 podczas V Kongresu Klastrów Polskich w Warszawie.