Misja Gospodarcza Klastra LTPP do Pińska

Na zaproszenie Rektora Poleskiego Uniwersytetu Państwowego w Pińsku, Pana Konstantina Szebeko, w ramach Misji Gospodarczej w dniach 29- 31.05.2019  przedstawiciele Klastra LTPP odwiedzili białoruską uczelnię.

30 maja 2019 delegacja Klastra LTPP w składzie p.Marek Świeczkowski  Przewodniczący Klastra, p.Jerzy Uziębło Wiceprzewodniczący Klastra, p.Jan Kordasiewicz KDG, Wiceprezes ZNIK, p. Krzysztof Owsianowski  i p. Roman Wysocki z firmy Trans Expert, p. Andrzej Durajski z PŻE oraz p. Andrzej Borkiewicz z FPHU Borex, wzięła udział w kolejnej edycji Biznes Forum.  Następnego dnia mieliśmy możliwość zapoznania się z innowacyjnymi pomysłami studentów Uniwersytetu podczas Start-up Day’s, gdzie członkowie Klastra LTPP wystąpili w roli ekspertów oceniających. Zaprezentowano 12 inicjatyw  m.in. produkcja akwaponicznych warzyw, nowoczesny recykling opon, produkcja biohumusu, skup butelek za pomocą automatów, wycieczki rowerowe dla niepełnosprawnych, markery genetyczne dla przemysłu mięsnego i inne ciekawe pomysły.

Dzięki wsparciu naszego Klastra, podczas poprzedniej wizyty w Pińsku 13 marca 2018 na Poleskim Uniwersytecie powstał Innowacyjny Przemysłowy Klaster w Dziedzinie Biotechnologii i Zielonej Gospodarki, skupiający dziś 28 członków. 31 maja b.r. odbyło się posiedzenie Rady w/w Klastra z naszym aktywnym udziałem.

Podczas oficjalnych i nieformalnych dyskusji obie strony potwierdziły gotowość uczestnictwa w międzynarodowym INKUBATORZE dla Start-upów Klastra LTPP w najbliższej przyszłości.

Relacja z wizyty dostępna  także na  https://cluster.polessu.by/node/105  oraz na https://www.facebook.com/KlasterLogTransPP/

Projekt realizowany z funduszy unijnych w ramach POIR 2014-2020.,Poddziałanie 2.3.3,.Umiędzynarodowienie Krajowych Klastrów Kluczowych