EU- Canada Cluster Matchmaking w Toronto

W dniach 5-7 czerwca 2019 w Toronto w Kanadzie odbyło się spotkanie klastrów europejskich i kanadyjskich EU- Canada Cluster Matchmaking Event.

 

Spotkanie zorganizowane przez European Cluster Collaboration Platform(ECCP) przy wsparciu Komisji Europejskiej  było  kontynuacją działań podjętych na  targach w Hanowerze w kwietniu br , na których zainicjowano współpracę między klastrami europejskimi i kanadyjskimi. Do Toronto przyjechali przedstawiciele  klastrów z Francji, Portugalii, Hiszpanii, Niemiec, Austrii, a także Czech, Węgier,Rumunii, Bułgarii, Serbii, Litwy, Ukrainy , Finlandii, Danii, Szwecji i Polski. Klaster LTPP reprezentował p. Marcin Wozbonowicz – kierownik naszego Biura Międzynarodowych Programów Gospodarczych.

Najważniejszym punktem spotkania było wprowadzenie klastrów do priorytetów polityki  międzynarodowej Europy i Kanady. Europejską politykę klastrową wspierającą współpracę UE-Kanada  przedstawiła p.Elżbieta Bieńkowska, Komisarz UE ds. Rynku Wewnętrznego, Przemysłu, Przedsiębiorczości i MŚP. Kanadyjską politykę klastrową – inicjatywę Supercluster zaprezentował  p.Navdeep Bains, Kanadyjski Minister Innowacji, Nauki i Rozwoju Gospodarczego

Drugim ważnym elementem wydarzenia stało się podpisanie porozumienia administracyjnego w sprawie współpracy klastrów pomiędzy p.Sławomirem Tokarskim z Dyrekcji Generalnej ds. Rynku Wewnętrznego, Przemysłu, Przedsiębiorczości i MŚP Komisji Europejskiej i p.Melissą Sutherland z Departamentu Przemysłu Kanady.