Podpisanie II Porozumień na rzecz Inteligentnych Specjalizacji Pomorza

W dniu 25 stycznia 2019 w Gdańsku, w sali Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego „Polskie Niebo” odbyło się uroczyste podpisanie II edycji Porozumień na rzecz Inteligentnych Specjalizacji Pomorza.

Porozumienia są kontynuacją dotychczasowych działań, stanowią podstawę do dystrybucji środków strukturalnych przeznaczonych na badania i rozwój w województwie pomorskim. Po dokonaniu oceny  oraz rewizji obszarów specjalizacji wskazanych w czterech Porozumieniach na rzecz Inteligentnych Specjalizacji Pomorza podpisanych w dniu 28 stycznia 2016 , a także w związku z wygaśnięciem tych dokumentów po trzyletnim okresie ich obowiązywania, podjęto decyzję o dalszym utrzymaniu postanowień. Porozumienia zostały podpisane z partnerami reprezentującymi cztery obszary Inteligentnych Specjalizacji Pomorza:

ISP 1 – Technologie offshore i portowo-logistyczne;

ISP 2 – Technologie interaktywne w środowisku nasyconym informacyjnie;

ISP 3 – Technologie ekoefektywne w produkcji, przesyle, dystrybucji i zużyciu energii i paliw oraz w budownictwie;

ISP 4 – Technologie medyczne w zakresie chorób cywilizacyjnych i okresu starzenia.

W imieniu Klastra LTPP reprezentującego ISP 1 – Technologie offshore i portowo-logistyczne, porozumienie podpisał Przewodniczący Klastra p. Marek Świeczkowski oraz p. Zbigniew Deinrych z Polskiej Żeglugi Elektrycznej.

Porozumienia podpisane 25 stycznia br. są podstawą do kontynuacji i dalszego konsekwentnego działania na rzecz rozwoju pomorskich innowacji przy zaangażowaniu możliwie jak największej i reprezentatywnej liczby partnerów i interesariuszy regionalnych .