Kongres POWERPOL 2019

XIX edycja Ogólnopolskiego Kongresu Energetyczno-Ciepłowniczego POWERPOL, odbyła  w dniach 14-15 stycznia 2019 r.  w warszawskim Hotelu Sofitel Victoria. Temat przewodni tegorocznego Kongresu to:„Rok 2019: Zrównoważony rozwój polskiej energetyki”.

Kongres był okazją do spotkania oraz wymiany opinii i doświadczeń pomiędzy przedstawicieli  największych w kraju przedsiębiorstw energetycznych, najważniejszych organizacji branżowych, środowisk akademickich i przedstawicieli biznesu. Poruszono m.in kwestie  kondycji i perspektyw dla sektora elektroenergetycznego i gazowego oraz szans na rozwój elektromobilności

Rok 2019 jest dla polskich wytwórców i dostawców energii czasem intensywnych zmian w wielu obszarach związanych zarówno z procesami legislacyjnymi jak i zakresie zrównoważonego rozwoju, efektywności energetycznej, ochrony środowiska, elektromobilności, OZE oraz czystości powietrza.