Spotkanie Grupy Roboczej Klastra LTPP ds Elektrycznych Jednostek Pływających

W dniu 30 sierpnia br. w Gdańskim Parku Naukowo Technologicznym spotkała się Grupa Robocza Klastra LTPP ds Elektrycznych Jednostek Pływających.

Wśród zaproszonych gości obecni byli przedstawiciele uczelni wyższych: Politechniki Gdańskiej, Uniwersytetu Gdańskiego, a także firmy StoGda Ship Design & Engineering, którzy wraz  z Klastrem LTPP zaangażowali się w projekt „elektryfikacji” Zatoki Gdańskiej.

W programie spotkania znalazły się następujące tematy:

  •     Omówienie możliwości oraz warunków przystąpienia do Międzynarodowego Programu ‘Interreg South Baltic’,
  •     Dyskusja dotycząca planów realizacji zaprojektowania i budowy elektrycznych jednostek pływających w rejonie Zatoki Gdańskiej
  •     Utworzenie Partnerstwa Międzynarodowego w oparciu o Polskich Partnerów projektów ELMAR i GOSPOSTRATEG.

Zarówno potencjał jak i doświadczenie polskich firm w tej dziedzinie jest znaczące.

Nowoczesny hybrydowy prom ELEKTRA otrzymał  w  roku 2018 międzynarodową nagrodę „Ship of the Year”. Prom został zaprojektowany przez członka Klastra LTPP – biuro projektowe StoGda i zbudowany w stoczni CRIST w Gdyni. Wszyscy obecni wyrazili wolę współpracy i włączenia się w dalsze działania grupy .

 

fot. gospodarkamorska.pl, KLTPP