I Kongres Klastrów Wyszehradzkich w Gliwicach

I Kongres Klastrów Wyszehradzkich to spotkanie organizacji klastrowych Grupy V4, które odbyło się w dniach 25-26 września 2018 w Centrum Edukacyjno – Kongresowym Politechniki Śląskiej w Gliwicach.

Organizatorzy, Związek Pracodawców Klastry Polskie wraz z Partnerami z krajów V4, zaprosili do dyskusji o współpracy, wymianie doświadczeń, rozwiązywaniu problemów i budowaniu sieci osób zaangażowanych w działalność klastrową, przedstawicieli instytucji rządowych, samorządowych  i wspierających, przedsiębiorców, naukowców, organizacji klastrowych z Polski, Czech, Węgier, Słowacji i Gruzji oraz Krajowych Klastrów Kluczowych. Klaster LTPP reprezentował Przewodniczący Rady Klastra  Marek Świeczkowski

Wśród gości i prelegentów znaleźli się m.in Wiceminister Inwestycji i Rozwoju  Andrzej Soboń, prof. dr hab. inż. Arkadiusz Mężyk, Rektor Politechniki Ślaskiej, Lucia Seel Manager European Cluster Collaboration Platform (ECCP), Pavla Bruskova President National Cluster Assocition z Czech, Monika Gortva-Konya Dyrektor Software Innovation Pole Cluster z Węgier, Karol Zarajczyk Prezes Ursus S.A, prof. dr hab. inż. Maciej Chorowski z NCBiR, Bogdan Traczyk Prezes GARiP.

Dyskusje panelowe toczyły się wokół najważniejszych dla klastrów tematów takich jak: innowacje w klastrach, krajowe klastry kluczowe i inteligentne specjalizacje, nowe technologie w medycynie, przemyśle lotniczym, elektromobilności i motoryzacji, finansowanie klastrów w UE i V4 oraz współpraca międzynarodowa. Ważnym elementem rozmów była też przyszłość i rozwój organizacji klastrowych w Polsce i krajach V4 w oparciu o fundusze krajowe i europejskie.

Relacja z kongresu na https://klastrypolskie.pl/news/za-nami-1st-visegrad-clusters-congress-,262.htm  oraz  https://klastrypolskie.pl/galeria/1st-visegrad-clusters-congress-25-26-09-2018-gliwice,28.htm