Zapytanie ofertowe – usługa doradztwa ogólnego dla beneficjentów projektu

Szanowni Państwo,

W związku z realizacją przez Zarząd Nadbałtyckich Inicjatyw Klastrowych Sp. z o.o.  projektu pn. „Intermodal, multimodal, electricity – internacjonalizacja produktów Klastra Logistyczno Transportowego Północ-Południe”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, publikujemy zapytanie ofertowe dotyczące zakupu usługi doradztwa ogólnego dla beneficjentów projektu.

W przypadku zainteresowania udziałem w postępowaniu, zwracamy się z prośbą o przekazanie Państwa oferty do dnia 02 czerwca 2017r.

Formularz ofertowy

Wykaz doświadczenia oferenta

Zapytanie ofertowe