WIZYTA STUDYJNA W BILBAO W KRAJU BASKÓW, HISZPANIA

W dniach 15-16 lutego br odbyła się wizyta studyjna do Bilbao w Kraju Basków zorganizowana przez  Departament Rozwoju Gospodarczego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego na zaproszenie rządu baskijskiego. Do udziału zostali zaproszeni partnerzy regionalni zaangażowani we wdrażanie Inteligentnych Specjalizacji Pomorza, w szczególności klastry.

Klaster LTPP reprezentował wiceprezes Klastra p. Jan Kordasiewicz.
Wizyta studyjna była przede wszystkim okazją do spotkania z przedstawicielami klastrów, parków naukowo-technologicznych oraz  agencji rozwoju regionalnego. Na wspólnej fotografii Silvia Murga – Mobility and Logistics Cluster, Roberto Bartolome – Uniport Bilbao, Beata Szymanowska – Port Gdynia i Jan Kordasiewicz-Klaster LTPP Gdańsk.

Celem wizyty było zapoznanie się z funkcjonowaniem baskijskiej polityki innowacji, w tym wsparcia przedsiębiorczości, jak również identyfikacja dobrych praktyk związanych z wdrażaniem narzędzi wsparcia innowacyjnych przedsięwzięć i projektów.  Przedstawiona została także baskijska polityka inteligentnych specjalizacji.