Spotkanie warsztatowe Grupy Roboczej ds Strategii Klastra LTPP

W  Urzędzie Marszałkowskim w Gdańsku ,11.12.2015 odbyło się spotkanie warsztatowe Grupy Roboczej Strategii dla Klastra LTPP.

Grupa robocza Strategia KLTPP 1

Na spotkaniu przedstawiono aktualny stan działań związanych z dokumentami strategicznymi i projektami Klastra oraz zgłoszono wnioski aktualizujące.

Dziękujemy za udostępnienie sali Dyrektorowi Departamentu Rozwoju Gospodarczego UM Panu Adamowi Mikołajczykowi,  jego współpracownikom oraz Panom Pawłowi Bajurskiemu i Zbigniewowi Deinrychowi za zaprezentowane prezentacje.