Spotkanie w Kole Naukowym Logistyki UG

ug1W miniony poniedziałek odbyło się spotkanie przedstawicieli Klastra ze studentami z Koła Naukowego Logistyki Uniwersytetu Gdańskiego. W sali na Wydziale Ekonomicznym UG zebrała się liczna grupa słuchaczy, z którymi Marek Świeczkowski podzielił się swoją wiedzą na temat klastrów. Duże zainteresowanie wzbudził nasz Klaster i jego Strategia.