Śniadanie biznesowe Klastra LTPP z ROBOTEM

30 czerwca 2022  Klaster LTPP zorganizował w gościnnych progach Biura Rzecznika MŚP w Gdańsku”Śniadanie biznesowe”.

Zebranych gości powitali p. Agnieszka Majewska – Dyrektor Biura, Pełnomocnik Terenowy Rzecznika MŚP  oraz  p. Marek Świeczkowski- Przewodniczący Rady Klastra LTPP.

Podczas spotkania odbył się krótki pokaz możliwości robota współpracującego, cobota  UR3 i prezentacja na temat optymalizacji procesów logistycznych i produkcyjnych w oparciu o przykłady z rynku przedstawiona przez p. Piotra Staneckiego, Dyrektora ds Rozwoju Sprzedaży z Universal Robots A/S Czech Branch. Coboty, dzięki swojej konstrukcji mogą znaleźć zastosowanie, w takich dziedzinach  jak pakowanie i paletyzacja, polerowanie i szlifowanie, spawanie czy obsługa maszyn CNC i wtryskarek. Jedną z cech cobota, która odróżnia go od robota przemysłowego, jest fakt, że może pracować bez konieczności wygradzania przestrzeni. Coboty są wyposażone  aż w 17 funkcji bezpieczeństwa.

Dyrektor ds. Sprzedaży FRIZO Sp. z o.o – p. Marcin Gozdyra przedstawił prezentację „Efektywność energetyczna zakładów przemysłowych – Jak zachować przewagę w czasach transformacji energetycznej (chłodniczej)? ” Transformacja chłodnicza pozwala na 30% redukcję zużycia energii i znaczne roczne oszczędności.

Na zakończenie spotkania  odbyło się wspólne śniadanie i networking. Pokaz robota odbył się w ramach promocji projektu Klastra LTPP realizowanego ze środków UE w ramach POIR Poddziałanie 2.3.7 Rozwój potencjału koordynatorów Krajowych Klastrów Kluczowych.Projekt „Zwiększenie potencjału Koordynatora Klastra Logistyczno-Transportowego “Północ – Południe” w zakresie świadczenia nowych, innowacyjnych usług dla Członków Klastra w oparciu o powołanie Centrum Wdrożeniowego Zaawansowanych Technologii Przemysłu 4.0.”./Projekt CENTRUM 4.0/.