Samorząd Województwa Pomorskiego – platforma internetowa Pomoc dla firm #koronawirus

Samorząd Województwa Pomorskiego uruchomił stronę internetową dla przedsiębiorców i firm z  regionu, które zostały dotknięte skutkami epidemii. Strona ma być narzędziem skupiającym informacje o wszystkich formach dostępnego obecnie wsparcia.

Strona jest dostępna pod adresem pomocdlafirm.pomorskie.eu.

Na stronie znajdą się   informacje na temat obecnie oferowanego wsparcia – zarówno na poziomie samorządowym, jak i rządowym, a także wsparcia  dla firm oferowanego przez Wojewódzki Urząd Pracy. To również miejsce, gdzie można uzyskać informacje jak skorzystać ze wparcia oferowanego przez Pomorski Fundusz Pożyczkowy oraz Pomorski Regionalny Fundusz Poręczeń Kredytowych .

Na stronie można także uzyskać informacje na temat dostępnej w regionie pomocy konsultacyjnej i doradczej dla firm oferowanej zarówno przez instytucje Samorządu Województwa Pomorskiego, takie jak Agencja Rozwoju Pomorza S.A., a także inne instytucje otoczenia biznesu.

Dodatkowo  na  Facebooku działa  „Tablica Ogłoszeń” Pomoc dla firm !Pomorskie, dedykowana przedsiębiorcom oferującym określone produkty . Tablica ogłoszeń na Facebooku jest dostępna pod adresem: https://www.facebook.com/groups/1116442035388176