Misja Gospodarcza Klastra LTPP do Pińska, Białoruś

W dniach 11-15 marca 2018, na zaproszenie Poleskiego Państwowego Uniwersytetu  w Pińsku odbyła się Misja Gospodarcza Klastra LTPP na Białoruś.

Przedstawiciele Klastra wzięli udział w Biznes Forum oraz IX Pińskim InvestWeekend i StartUp School,  w ramach programu Komisji Europejskiej Partnerstwo Wschodnie Plus.

Podczas Biznes Forum był czas na prezentacje firm klastrowych, udostępnione też zostały materiały pozostałych firm członkowskich Klastra LTPP. Klaster reprezentowali: p. Marek Świeczkowski – Przewodniczący Klastra , p. Zbigniew Deinrych – Przewodniczący Grupy Roboczej ds Elektrycznych Jednostek Pływających Klastra, p. Jacek Witt – Prezes Fresh Inset SA, p. Sławomir Dębowski z firmy Okmarit, dr inż.Marcin Forkiewicz z Politechniki Gdańskiej, prof.dr hab Artur Kozłowski -Dziekan Wyższej Szkoły Bankowej, doc. Tadeusz Noch -Kanclerz Gdańskiej Szkoły Wyższej oraz  mgr Łukasz Lewandowski z GSW.

Zawarte zostało porozumienie o współpracy pomiędzy Gdańską Szkołą Wyższą a Uniwersytetem  w Pińsku. Podpisano także umowę o przygotowaniu do powołania nowego klastra w Pińsku, którą parafowało 25 osób.

Wizyta byłą okazją do wielu ciekawych spotkań z białoruskimi przedsiębiorcami, firmami AMKODOR, PZSM, Park Naukowo-Technologiczny w Pińsku a także przedstawicielami MSZ Białorusi, uczelni i studentami, odwiedzenia interesujących miejsc a przede wszystkim spotkania się z niezwykłą gościnnością i serdecznością gospodarzy.