Klaster LTPP na FACADE EXPO – Międzynarodowe Targi Elewacji i Termomodernizacji.

W dniach 28-30 listopada 2023 w Ptak Expo Nadarzyn odbyły się Targi FACADE EXPO – Międzynarodowe Targi Elewacji i Termomodernizacji. Stoisko Klastra LTPP cieszyło się dużym zainteresowaniem odwiedzających.

W ostatnich latach branża elewacyjne i termomodernizacyjna zrobiła znaczący krok w rozwoju. Jest to spowodowane korzystną koniunkturą gospodarczą, która wymusiła na użytkownikach szukanie energooszczędnych rozwiązań i korzystania z nowych systemów oraz innowacji.

Wśród wystawców znaleźli się liderzy branży oraz eksperci biznesu, którzy wystąpili podczas Kongresu Branży Elewacyjnej, gdzie można było zdobyć cenną wiedzę o nowościach, środowisku biznesowym, perspektywach na nadchodzące miesiące i największych wyzwaniach, z którymi mierzy się  cały sektor.

Stoisko Klastra LTPP odwiedzili liczni goście, a także Członkowie Klastra. Podczas Targów na klastrowym stoisku zaprezentowane zostały także dwa aktualne projekty Klastra LTPP:

Zwiększenie potencjału Koordynatora Klastra Logistyczno-Transportowego “Północ – Południe” w zakresie świadczenia nowych, innowacyjnych usług dla Członków Klastra w oparciu o powołanie Centrum Wdrożeniowego Zaawansowanych Technologii Przemysłu 4.0.”. / Projekt CENTRUM 4.0 o tematyce robotycznej i dronowej /

Projekt dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój na lata 2014-2020 , Działanie 2.3 Proinnowacyjne usługi dla przedsiębiorstw/ Poddziałanie 2.3.7 Rozwój potencjału koordynatorów Krajowych Klastrów Kluczowych.

– „E-BOOST” Międzynarodowe partnerstwo na rzecz rozwoju elektromobilności tzw. EUROCLUSTER