Kick off meeting międzynarodowego projektu E-BOOST

W dniach 16-18 stycznia 2023 w hiszpańskiej Saragossie odbyło się spotkanie międzynarodowego konsorcjum projektu E-BOOST realizowanego w  ramach unijnego programu COSME.

COSME to program w całości przeznaczony dla małych i średnich firm z terenu Unii Europejskiej, działa na rzecz konkurencyjności przedsiębiorstw oraz zwiększenia liczby Europejskich Strategicznych Partnerstw Klastrowych.

Po dwóch latach przygotowań w grudniu 2022 konsorcjum projektowe podpisało z Komisją Europejską Grant Agreement. Inauguracyjne spotkanie partnerów miało miejsce w Pradze podczas Europejskiego Kongresu Klastrów. W Saragossie rozpoczęły się prace nad roboczą realizacją projektu dedykowanego elektromobilności i napędom wodorowym w sektorze MŚP.

W partnerstwie projektowym Klaster LTPP reprezentuje p. Marcin Wozbonowicz- kierownik Biura Międzynarodowych Programów Gospodarczych.