IS Pomorza Technologie Off-shore i Portowo-Logistyczne wybrała Radę

W dniu 15 marca 2016 r.  na Walnym Zgromadzeniu przedstawicieli przedsiębiorstw, instytutów naukowo-badawczych, klastrów oraz uczelni, które tworzyły IS Pomorza i  podpisały porozumienie z Marszałkiem Województwa Pomorskiego, powołano Radę Inteligentnej Specjalizacji Pomorza Technologie Off-shore i Portowo-Logistyczne.

Rada IS 009Rada IS 011

W skład Rady weszło 6 przedstawicieli przedsiębiorstw oraz 4 z instytucji około biznesowych. W Radzie znaleźli się reprezentanci Klastra LTPP Jowita Zielinkiewicz – ZMPG Gdańsk i  Łukasz Gerigk – Stocznia Nauta.

Przewodniczącym Rady został Zbigniew Karpiński,  dyrektor Centrum Techniki Okrętowej.