Rada Krajowych Klastrów Kluczowych

19 czerwca 2024 w siedzibie Ministerstwa Rozwoju i Technologii w Warszawie odbyło się posiedzenie Rady Krajowych Klastrów Kluczowych. 

Przedstawiony został dokument „Kierunki rozwoju polityki klastrowej po 2020 roku” który jest wynikiem współpracy środowiska klastrowego z instytucjami publicznymi.

Poruszono m.in.tematy propozycji MRiT wsparcia dla Krajowych Klastrów Kluczowych, porównano działalność klastrów europejskich i polskich pod względem założeń, celów, trendów i możliwości rozwoju,omówiono warunki odnowienia statusu KKK, a także  projekty dedykowane klastrom i klastrom kluczowym oraz  proces ewaluacji i monitoringu działalności klastrów.

Przedstawiciele klastrów zaproponowali także regularne spotkani online z instytucjami krajowymi i regionalnymi odpowiedzialnymi za rozwój klastrów w Polsce w celu zacieśnienia współpracy m między koordynatorami a instytucjami publicznymi.