Świąteczne spotkanie członków Klastra LTPP

14 grudnia 2023 w gdańskiej restauracji RoofTop Bar Yalla na 10 kondygnacji Marina Club Hotel w Gdańsku  odbyło się przedświąteczne spotkanie i biznesowy lunch Członków Klastra LTPP.

Gościem spotkania była firma Hadatap – lider w technologii RFID w Europie, która zaprezentowała  innowacyjne rozwiązania dla sektora logistyki, magazynowania i transportu.
RFID (Radio Frequency Identification) to:
  • inwentaryzacja w kilka minut,
  • automatyczne przyjęcia i wydania magazynowe,
  • do 1100 produktów zczytanych w ciągu 1 sekundy,
  • brak błędów ludzkich i kosztownych pomyłek,
  • koniec z żmudnymi i powtarzalnymi procesami,
  • traceability i śledzenie zasobów w czasie rzeczywistym,
  • zwiększenie wydajności pracy i bezpieczeństwa.
  • optymalizacja i efektywne zarządzanie łańcuchem dostaw.

Spotkanie było idealną okazją do dyskusji, podsumowań, networkingu i wglądu w najnowsze trendy branżowe,a  także prezentacji międzynarodowego projektu EBOOST oraz technologii Przemysłu 4.0. w ramach realizowanego przez Klaster LTPP projektu CENTRUM 4.

Projekt”Zwiększenie potencjału Koordynatora Klastra Logistyczno-Transportowego “Północ – Południe” w zakresie świadczenia nowych, innowacyjnych usług dla Członków Klastra w oparciu o powołanie Centrum Wdrożeniowego Zaawansowanych Technologii Przemysłu 4.0.” /CENTRUM 4.0/ jest dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój na lata 2014-2020 , Działanie 2.3 Proinnowacyjne usługi dla przedsiębiorstw/ Poddziałanie 2.3.7 Rozwój potencjału koordynatorów Krajowych Klastrów Kluczowych.