III Ogólnopolski Dzień Przedsiębiorcy w Białymstoku

W dniach 24-26 czerwca 2022 w Białymstoku odbyły się obchody Ogólnopolskiego Dnia Przedsiębiorcy oraz XXXII Posiedzenie Rady Przedsiębiorców Przy Rzeczniku Małych i Średnich Przedsiębiorstw. Uroczystość  zorganizowało Biuro Rzecznika MŚP we współpracy z Izbą Przemysłowo-Handlową w Białymstoku.

Dwudniowe posiedzenie Rady Przedsiębiorców dedykowane było kształceniu dualnemu. Zebranych powitali p. Adam Abramowicz Rzecznik MŚP oraz p. Witold Karczewski Prezes Izby Przemysłowo- Handlowej w Białymstoku.

Podczas uroczystej Gali w Operze i Filharmonii Podlaskiej odbyło się wręczenie odznaczeń Prezydenta RP, nagród Rzecznika MŚP – Filary Przedsiębiorczości  oraz Statuetek Izby Przemysłowo-Handlowej. Klaster LTPP reprezentowali Przewodniczący Rady Klastra p. Marek Świeczkowski, który znalazł się w gronie odznaczonych oraz Wiceprzewodniczący Rady Klastra p. Sławomir Niecko.

Galę uświetnił występ zespołu folklorystycznego Grajewianie oraz program wokalno-taneczny grupy artystów Opery i Filharmonii.

W dalszej części wydarzenia zaprezentowano nową inicjatywę budowy Parku Pomnika Przedsiębiorcy w Białymstoku. Odbyła się także aukcja charytatywna obrazów na rzecz rozbudowy Hospicjów.