Seamless Middle East 2021w Dubaju

Seamless Middle East – jedyne międzysektorowe wydarzenie, które łączy wielu dostawców rozwiązań branżowych z departamentami rządowymi i MŚP, odbyło się po raz kolejny w Dubai World Trade Center w dniach 29-30 września 2021.

Seamless to wiodąca w regionie konferencja i wystawa technologii płatności i handlu, obejmująca wiele marek i tysiące uczestników. W wystawie  i konferencji wzięli udział liderzy rynku z banków, giełd, firm ubezpieczeniowych i start-upów, chcący pozyskać najnowsze technologie i współpracować z ekspertami.

W wydarzeniu uczestniczyły firmy członkowskie Klastra LTPP: BridgeIQ Sp. z o.o, FIVEONE Sp. z o.o, HERMAN Sp. z o.o, SELCORE SP. z o.o , w ramach projektu „CNA – Czas na Afrykę”,realizowanego z POIR Poddziałanie 2.3.3. Umiędzynarodowienie Krajowych Klastrów Kluczowych.