Misja Gospodarcza do Egiptu

W dniach 6-9 czerwca 2021 odbyła się Misja Gospodarcza do Egiptu zorganizowana przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych i Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii oraz Katowicką Specjalną Strefę Ekonomiczną. W wydarzeniu uczestniczyły firmy członkowskie Klastra LTPP w ramach projektu „Czas na Afrykę” realizowanego z POIR Poddziałanie 2.3.3

Wiceminister Spraw Zagranicznych Paweł Jabłoński wraz z Sekretarzem Stanu w Ministerstwie Rozwoju, Pracy i Technologii Grzegorzem Piechowiakiem przeprowadził konsultacje polityczne w egipskim Ministerstwie Spraw Zagranicznych.

Podczas misji została podpisana umowa o ramowej współpracy pomiędzy Strefą Ekonomiczną Kanału Sueskiego (SCZone) i jej polskim odpowiednikiem w Katowicach – Katowicką Specjalną Strefą Ekonomiczną.

Celem ekonomicznym misji było nawiązanie kontaktów biznesowych, bezpośredni kontakt kontrahentów zagranicznych z polskimi firmami, pogłębienie wiedzy o rynku egipskim oraz szansach na rozwinięcie działalności eksportowej w tym regionie. Podczas dwudniowego wydarzenia Egyptian-Polish High-Tech Business Forum   miały miejsce spotkania B2B i B2G oraz Seminarium branżowe połączone z sesją networkingową. Odbyła się też wizyta w Strefie Ekonomicznej Kanału Sueskiego i spotkania branżowe  m.in. w Siemens, Saint Goban.

Polscy przedsiębiorcy, także Członkowie Klastra LTPP mieli okazję do promocji swoich firm, innowacyjnych pomysłów i produktów oraz nawiązania bezpośrednich kontaktów gospodarczych z miejscowymi partnerami.

 

 

 

 

fot. KLTPP, MSZ