XVII Posiedzenie Rady Przedsiębiorców przy Rzeczniku MŚP

XVII  Posiedzenie Rady Przedsiębiorców przy Rzeczniku MŚP odbędzie się 1 października 2020 w Sali Okrągłej Urzędu Marszałkowskiego w Gdańsku. Temat Posiedzenia: Małe i średnie przedsiębiorstwa wobec polityki klimatycznej.

Posiedzenie podzielone będzie na trzy bloki tematyczne:
– Polityka klimatyczna Polski wobec wyzwań międzynarodowych
– Jak zyskać na zmianie polityki klimatycznej? Szanse dla sektora MŚP w Polsce
– Przedsiębiorcy wobec wyzwań polityki klimatycznej. Doświadczenia sektorowe i perspektywy na przyszłość

W posiedzeniu potwierdzili  udział m.in.:
– Jadwiga Emilewicz, Wiceprezes Rady Ministrów, Minister Rozwoju
– Jacek Wasik, Dyrektor Przedstawicielstwa Regionalnego Komisji Europejskiej we Wrocławiu
– dr Leszek Karski, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Standard Systems
– Krzysztof Pietraszkiewicz, Prezes Związku Banków Polskich, Prezes Polskiego Forum Akademicko – Gospodarczego
– Marcin Roszkowski, Prezes Instytutu Jagiellońskiego
– Bartosz Sokoliński, Dyrektor Zarządzający ds. Innowacji i Technologii, Agencja Rozwoju Przemysłu
– Magdalena Zmitrowicz, Wiceprezes Zarządu Banku Pekao SA.
i inni.

W skład Rady wchodzą  przedstawiciele Klastra LTPP – Marek Świeczkowski, Jerzy Uziębło i Jan Kordasiewicz reprezentujący pomorskich przedsiębiorców oraz  członków Klastra.

Posiedzenie będzie  transmitowane na kanałach społecznościowych Rzecznika MŚP.