Pracownicze Plany Kapitałowe – Benefit Consulting

W ramach współpracy w obrębie firm należących do Klastra Logistyczno – Transportowego Północ-Południe firma Benefit Consulting oferuje  doradztwo w zakresie Pracowniczych Planów Kapitałowych – PPK.

W świetle nowo powstałego obowiązku wdrożenia PPK – Pracowniczych Planów Kapitałowych, przez każdego pracodawcę w Polsce Benefit Consulting proponuje wsparcie w dokonaniu wyboru i wdrożeniu programu PPK.

Eksperci Benefit Consulting doradzają pracodawcom w zakresie programów emerytalnych od wielu lat. Benefit Consulting jest  jednym z największych doradców w Polsce jeśli chodzi o ilość zarejestrowanych programów PPE w okresie ostatnich dwóch lat, obecnie doradza wielu pracodawcom w obszarze PPK. Dodatkowo, co również ważne,  Benefit Consulting był jednym z nielicznych doradców zaangażowanych w prace legislacyjne dotyczące PPK po stronie jedynej aktywnej organizacji pracodawców – Konfederacji Lewiatan.

Przypominamy, że ustawa nakłada bardzo sztywne ramy czasowe oraz zasady wdrożenia PPK dla przedsiębiorstw obarczone zarówno sankcjami finansowymi jak i karnymi, tak dla przedsiębiorstw jak i osób działających w ich imieniu.

Jako doświadczony doradca Benefit Consulting Państwu pomoże we właściwym wyborze instytucji finansowej, co pozwoli zminimalizować ilość obowiązków oraz zagrożeń, które wynikają z ustawy o PPK.

PPE – PPK – porównanie

PPE-PPK BC

Zapraszamy  do bezpośredniego kontaktu z Benefit Consulting. Osoba odpowiedzialna Marzena Bobrowska   marzena.bobrowska@bca.com.pl, tel.+48 602 217 128