TARGI ENEX/ENEX Nowa Energia 2020

W dniach 26-27 lutego 2020 w Kielcach odbyła się największa impreza branży energetycznej w Polsce – Targi ENEX/ENEX Nowa Energia 2020.

Tegoroczne spotkanie oprócz tematyki OZE, elektromobilności oraz magazynów energii w energetyce, zostało dodatkowo rozszerzone o aspekty magazynowania energii w mikrosieciach i klastrach energetycznych. Konferencja ENERGIA PL, Forum elektromobilności, tor testowy dla samochodów elektrycznych to tylko niektóre wydarzenia towarzyszące targom.

Jednym z wystawców był Klaster LTPP, prezentując się na wspólnym stoisku z Członkami Klastra – firmami C&K Kancelaria Doradztwa, Polska Żegluga Elektryczna Sp z o.o i   eGain Polska Sp z o.o w ramach projektu Klastra LTPP „Usługi Wsparcia Eksportu”(UWE).Projekt realizowany z funduszy unijnych w ramach POIR 2014-2020, Poddziałanie 2.3.3. Umiędzynarodowienie Krajowych Klastrów Kluczowych.

Na tegorocznych targach ENEX pojawili się przedstawiciele 115 firm z 8 krajów. Wśród wystawców znaleźli się m.in. dostawcy technologii OZE w tym paneli fotowoltaicznych, ładowarek do samochodów elektrycznych, zakłady energetyczne, producenci osprzętu i urządzeń dystrybuujących energię, specjaliści i naukowcy z uczelni technicznych.Ciekawym elementem była możliwość testowania samochodów z napędem elektrycznym. Impreza była rekordowa pod względem ilości wystawców, a także zwiedzających.