Wybory do Rady Inteligentnych Specjalizacji Pomorza-ISP1 Technologie offshore i portowo-logistyczne.

W dniu 22 marca 2019 odbyły się wybory do Rady Inteligentnych Specjalizacji Pomorza – Technologie offshore i portowo-logistyczne.

W Gdańskim Inkubatorze Starter zaprezentowali się kandydaci, którzy mają wizję i pomysły na aktywizację działań w województwie pomorskim w takich obszarach jak:

a) uniwersalne konstrukcje i technologie do eksploatacji zasobów morza;
b) pojazdy i jednostki pływające wykorzystywane w środowisku morskim i przybrzeżnym;
c) urządzenia, techniki i systemy monitorowania i oczyszczania środowiska morskiego i jego zaplecza;
d) nowatorskie sposoby i technologie wykorzystania unikatowych naturalnych związków produkowanych przez organizmy morskie;
e) technologie, urządzenia i procesy służące poprawie bezpieczeństwa i efektywności usług transportowo-logistycznych w portach i na ich zapleczu i przedpolu.

W skład 15 osobowej Rady ISP 1 weszło 9 przedstawicieli biznesu i 6 przedstawicieli instytucji otoczenia biznesu, w tym Klastra LTPP który zgłosił dwóch kandydatów p. Jerzego Uziębło Wiceprzewodniczącego Klastra LTPP oraz p. Zbigniewa Deinrycha reprezentującego Polską Żeglugę Elektryczną Sp. z o.o. Przewodniczącą Rady została wybrana p. Jowita Zielinkiewicz z ZMP Gdańsk, Wiceprzewodniczącym p. Maciej Krzesiński z ZMP Gdynia, a Sekretarzem  p. Tomasz Szymczak z Gdańskiej Fundacji Przedsiębiorczości.