Śniadanie Ekonomiczne Ebury i Klastra LTPP

W dniu 1 marca 2018, w hotelu Courtyard by Marriott Gdynia Waterfront na Śniadaniu Ekonomicznym zorganizowanym przez Klaster LTPP i fimę Ebury,spotkali się przedstawiciele Klastra  oraz zaproszeni goście, pomorscy przedsiębiorcy.
Podczas spotkania eksperci firmy Ebury z Warszawy podzielili się wiedzą i doświadczeniem w zakresie zarządzania ryzykiem kursowym w aktualnym otoczeniu
gospodarczym. Była też okazja do zaprezentowania projektów Klastra – IME i Akcelerator Eksportu Klastra LTPP.
Poruszane tematy spotkały się z dużym zainteresowaniem zaproszonych gości, szczególnie omawiane możliwości wyjazdów na dofinansowane zagraniczne Misje Gospodarcze i aktualne instrumenty wsparcia eksportu
Wybrane tematy spotkania:
*Czynniki ekonomiczne wpływające na kursy walutowe w 2018 roku.
*Rozliczenia finansowe i ryzyko kursowe w handlu zagranicznym
*Jak skutecznie pozyskać dotację na promocję eksportu z projektów IME i Akcelerator Eksportu Klastra LTPP