Misja gospodarcza z Nevady na Pomorzu

W dniu 20 października 2017 w ramach programu Pomorski Broker Eksportowy, na Pomorzu  gościła delegacja gospodarcza ze stanu Nevada (USA) z Gubernatorem Brianem Sandovalem na czele. Spotkanie z przedsiębiorcami odbyło się w Europejskim Centrum Solidarności w Gdańsku.

W składzie delegacji amerykańskiej znaleźli się  zarówno przedstawiciele lokalnego biznesu jak również
instytucje otoczenia biznesu m.in. z Polsko Amerykańskiej Izby Handlowej z Nevady, Uniwersytetu w Nevadzie, a także przedstawiciele Biura Gubernatora ds. Rozwoju Gospodarczego.

W spotkaniu uczestniczyli także przedstawiciele władz naszego regionu Wicemarszałek Województwa Pomorskiego p.Wiesław Byczkowski , Prezydent Miasta Gdańska p.Paweł Adamowicz.

Klaster LTPP reprezentowali p.Marek Świeczkowski , dr inż.Sławomir Niecko, p. Zbigniew Deinrych  oraz prof. Jerzy Achimowicz i dr Tomasz Szymczak.

 

W ramach misji gospodarczej firmy amerykańskie chcą współpracować w następujących sektorach:

– Innowacyjnych technologii wodnych, w tym zarządzaniu systemami wodnymi (bez energetyki wodnej),
-Innowacjach w obszarze gier, ze szczególnym uwzględnieniem firm z sektora gier elektronicznych w tym społecznościowych,
-Systemach autonomicznych dla pojazdów (głównie powietrznych i lądowych).

Wizyta zapewnia promocję województwa pomorskiego, a także jest szansą na rozwój eksportowy pomorskich firm.