IV Forum Korytarza Transportowego Bałtyk – Adriatyk

IV Forum Korytarza Transportowego Bałtyk Adriatyk pod honorowym patronatem Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej, odbyło  się  21 czerwca 2017r. w Sali Obrad Rady Miasta Gdańska .Konferencja jest imprezą cykliczną, tegorocznym organizatorem Forum był  Związek Miast i Gmin Morskich.

Tematyka konferencji ma duże znaczenie  dla Klastra LTPP, stąd obecność naszych przedstawicieli.

Motyw  przewodni wydarzenia to  „Rok Rzeki Wisły 2017 – drogi wodne w węzłach miejskich CNC w Polsce – wyzwania i szanse”.

Korytarz Transportowy Bałtyk-Adriatyk jest z ważnym przedsięwzięciem gospodarczym dla całej Polski ale szczególnie dla regionów nadmorskich. Stwarza szansę na rozwój terminali i centrów logistycznych na terenie całego kraju a także rozwój przeładunków portowych i gospodarki morskiej.