KIRUNA – SPOTKANIE KONSORCJUM PROJEKTU INTERMODEL

W dniach 4-6 kwietnia 2017 w szwedzkiej Kirunie na dalekiej północy, odbyło się pierwsze generalne spotkanie Partnerów międzynarodowego projektu INTERMODEL EU.
Uruchomiony 7 m-cy wcześniej projekt realizowany z ramach programu Horyzont 2020 nabiera rozpędu. Podczas spotkania omawiano kluczowe zagadnienia badawczo – naukowe technologii BIM oraz aktualne dokonania wszystkich grup roboczych projektu.
Więcej informacji dotyczących realizacji projektu na http://www.intermodeleu.eu/ oraz https://twitter.com/IntermodelP
fot. Janne Porkka