Inauguracyjna Sesja Rady Miasta Gdańska

W Ratuszu Głównomiejskim w Gdańsku odbyła się inauguracyjna sesja Rady Miasta Gdańska kadencji 2014-2018 z udziałem przewodniczącego Rady Klastra Marka Świeczkowskiego i Wice przewodniczącego Sławomira Niecko.

Na sesji w obecności prezydenta miasta Gdańska Pawła Adamowicza, odbyło się ślubowanie radnych oraz wybór przewodniczącego i wice przewodniczących rady miejskiej.

Przewodniczącym ponownie został wybrany Bogdan Oleszek. Podczas wystąpień Wice Wojewoda Pomorski P. Michał Owczarczak oraz prezydent Adamowicza podkreślili wagę samorządów dla rozwoju województwa pomorskiego.

Inauguracyjna sesja RM list 2014 019 Inauguracyjna sesja RM list 2014 021 Inauguracyjna sesja RM list 2014 023 Inauguracyjna sesja RM list 2014 025