Spotkanie w Kole Naukowym Logistyki UG

ug1W miniony poniedziałek odbyło się spotkanie przedstawicieli Klastra ze studentami z Koła Naukowego Logistyki Uniwersytetu Gdańskiego. W sali na Wydziale Ekonomicznym UG zebrała się liczna grupa słuchaczy, z którymi Marek Świeczkowski podzielił się swoją wiedzą na temat klastrów. Duże zainteresowanie wzbudził nasz Klaster i jego Strategia.

Forum Fracht 2014

cropped-klaster.jpg

9 kwietnia br. odbyło się największa w Polsce konferencja transportowo-logistyczna Forum Fracht 2014, którego KIGM była jednym z patronów.

Gości powitali organizatorzy konferencji, a wstępem do dyskusji były wystąpienia wicepremiera i ministera gospodarki Janusza Piechocińskiego oraz Zbigniewa Klepackiego – podsekretarza stanu w Ministerstwie Infrastruktury i Rozwoju, którzy poruszyli temat „Transportu intermodalnego w polityce transportowej państwa”.

W konferencji wzięli przedstawiciele rządu, samorządów, portów morskich, spółek kolejowych oraz centrów logistycznych.

Debatowano w czterech panelach tematycznych:

  • Przepustowość trójmiejskiego węzła kolejowego – problem lokalny czy ogólnopolski?
  • Konieczność uproszczenia procedur kontrolnych i diametralnego skrócenia czasu odpraw granicznych w polskich portach morskich jako warunek odzyskania ładunków polskiego handlu zagranicznego
  • Terminale i centra logistyczne – czy jest szansa na spójną strategię rozwoju?
  • Gdzie leży prawdziwy potencjał intermodalu i jak wspólnie go wykorzystać?

Obszerną relację z Konferencji można znaleźć na http://www.forumfracht.pl/aktualnosci/

Klaster LTPP jest innowacyjnym partnerstwem pomorskiego biznesu, nauki i samorządów w branży logistyka, transport, dystrybucja.