Kolejna edycja Światowego Kongresu Klastrów za nami!

II Światowy Kongres Klastrów  rozpoczął się 31 marca 2016 Galą Menedżera Innowacji w Kopalni Guido w Zabrzu. W obecności Prezydent Zabrza p.Małgorzaty Mańka-Szulik wręczono nagrody Lidera Przedsiębiorczości i Innowacji a także  Międzynarodowe Nagrody imienia Kazimierza Wielkiego.

1 kwietnia w Pałacu Kultury Zagłębia w Dąbrowie Górnicze nastąpiło otwarcie Kongresu przez organizatorów – Prezesa OKIP p.Bogdana Węgrzynka  i Prezes Cluster Word p.Angelikę Jarosławską pod  hasłem przewodnim : “Potrójna helisa w realizacji międzynarodowych projektów. Budowanie gospodarki lokalnej i światowej poprzez kooperację międzysektorową.”

Wielkanoc i Dąbrowa Górnicza 2016 047W Kongresie wzięli udział  uznani eksperci w dziedzinie klasteringu, polskie i zagraniczne klastry , przedstawicieli biznesu, administracji lokalnej i centralnej oraz środowiska naukowego. Główny panel otwierający Kongres „ Polska na mapie kluczowych korytarzy transportowych jako przestrzeń o znaczącym potencjale gospodarczym w UE „ poprzedził kolejne  24 dyskusje panelowe i debaty oksfordzkie. Całość została zwieńczona koncertem zespołu Wojska Polskiego  „Tobie Polsko”

Wielkanoc i Dąbrowa Górnicza 2016 056

Moderatorem panelu dotyczące gospodarki niskoemisyjnej i ochrony środowiska był Przewodniczący Rady Klastra LTPP Marek Świeczkowski. Wśród prelegentów znaleźli się reprezentanci Klastra – kpt ż.w. Jerzy Uziębło, dr inż. Sławomir Niecko oraz Jan Kordasiewicz z KDG.

Prezentacja  Klastra LTPP  dotyczyła  m.in. wdrożenia w aglomeracjach miejskich  mobilności elektrycznej – pojazdów samochodowych i jednostek pływających.

Drugim ważnym tematem były elektryczne promy samochodowo-pasażerskie jako odpowiedź na Dyrektywę siarkową, obniżenie emisji CO2 i poprawienie efektywności ekonomicznej.

Wielkanoc i Dąbrowa Górnicza 2016 048

Kongres był też okazją do promocji projektu POLSKA 3.0, największego  infrastrukturalnego  projektu w Europie, realizowanego  poprzez klastry.

Projekt ten ma na celu połączenie polskich rzek, autostrad i kolei w jedną płaszczyznę transportu multimodalnego, budowę Ponadnarodowego Centrum Logistycznego w Gorzyczkach oraz włączenie go do Nowego Jedwabnego Szlaku.