Spotkanie z przedsiębiorcami powiatu ostródzkiego w sprawie rozwoju przewozów towarowych LOTOS Kolej zorganizowanym przez Klaster Logistyczno Transportowy Północ – Południe

ostróda

W dniu 19 sierpnia 2014 w Starostwie Powiatowym w Ostródzie ul. Jana III Sobieskiego 5 Klaster Logistyczno Transportowy Północ – Południe zorganizował spotkanie z przedsiębiorcami powiatu ostródzkiego w celu przedstawienia oferty kolejowych przewozów towarowych Lotos Kolej Sp. z o.o.
W spotkaniu z kilkunastoma przedsiębiorcami reprezentującymi firmy polskie i włoskie z sektora bud wlanego, drogowego, wydobycia kruszyw oraz przemysłu paszowego wzięli udział także Starosta Włodzimierz Brodiuk, Wicestarosta Stanisław Brzozowski oraz Marek Świeczkowski Przewodniczący Rady Klastra i Bartłomiej Ulko reprezentujący Lotos Kolej.
Na spotkaniu zaprezentowano korzyści z uczestnictwa w inicjatywach klastrowych dla biznesu regionalnego wraz z ofertą przystąpienia do Klastra LTPP.
Zebrani zapoznali się również z pracami nad Inteligentną Specjalizacją Województwa Pomorskiego – „Mobilność Elektryczna”.