VI sesja plenarna Obywatelskiego Parlamentu Seniorów

1 października 2020 na zaproszenie Marszałka Senatu p. Tomasza Grodzkiego w salach Senatu RP w Warszawie odbyło się posiedzenie Obywatelskiego Parlamentu Seniorów.

Tematem VI sesji plenarnej OPS „Seniorzy i przyszłość Polski” była sytuacja osób starszych w Polsce z uwzględnieniem aspektów medycznych, społecznych i ekonomicznych. Posiedzenie otworzył Marszałek Senatu. Głos zabrali zarówno gospodarze spotkania, goście honorowi i prelegenci.Reprezentanci parlamentu seniorów z całej Polski przedstawiali doświadczenia z prowadzonej działalności. Akredytowanym delegatem Ogólnopolskiego Parlamentu Seniorów na VI sesję był p. Jerzy Uziębło – Wiceprzewodniczący Klastra LTPP.

W przyjętej deklaracji programowej uczestnicy  podkreślili, że blisko 9-milionowa społeczność osób starszych ma  prawo i obowiązek aktywnego uczestniczenia w życiu społecznym, wyrażania poglądów oraz prowadzenia dialogu z władzami publicznymi, współtworzenia prawa, polityki senioralnej, dzielenia się wiedzą i doświadczeniem oraz budowania relacji międzypokoleniowych.

Więcej informacji na https://www.senat.gov.pl/aktualnoscilista/art,13070,vi-sesja-plenarna-obywatelskiego-parlamentu-seniorow.html

Fot. Michał Józefaciuk, Kancelaria Senatu