Spotkanie Grupy Roboczej Klastra LTPP ds transportu kolejowego

LOTOS Kolej Sp. z o.o była gospodarzem spotkania Grupy Roboczej Klastra LTPP w dniu 25 lutego 2016.

Porozumienie str 2 z 8.02.2016 016

 

Tematem przewodnim spotkania z udziałem pana Ryszarda Świlskiego Członka Zarządu Województwa Pomorskiego oraz pana Henryka Grucy Prezesa LOTOS Kolej był „Rozwój towarowego transportu kolejowego oraz modernizacja infrastruktury”.

Porozumienie str 2 z 8.02.2016 004Porozumienie str 2 z 8.02.2016 010Porozumienie str 2 z 8.02.2016 005