Podatek u źródła – zmiany od 1 stycznia 2019

Począwszy od 1 stycznia 2019 r. wchodzą w życie rewolucyjne zmiany w podatku u źródła.

Zasadą przy płatnościach dywidend, odsetek, należności licencyjnych oraz płatnościach za usługi niematerialne za granicę, będzie pobór podatku u źródła wg krajowej stawki tj. co do zasady 19% lub 20% (w nielicznych sytuacjach: 10%).

Ustawodawca przewidział specyficzną procedurę zwrotu podatku oraz możliwości odstąpienia od poboru podatku. Wszystkie te tryby są jednak obarczone szeregiem obowiązków administracyjnych oraz dokumentacyjnych i wymagają starannego przygotowania. Przyjęcie niewłaściwego podejścia może skutkować znaczącymi konsekwencjami karno-skarbowymi zarówno dla członków zarządu, jak i kontrahentów.

Więcej informacji znajduje się w załączonym materiale.

Reforma podatku u źródła w Polsce – 7 kluczowych pytań