Pracownicze Plany Kapitałowe – Benefit Consulting

W ramach współpracy w obrębie firm należących do Klastra Logistyczno – Transportowego Północ-Południe firma Benefit Consulting oferuje  doradztwo w zakresie Pracowniczych Planów Kapitałowych – PPK.

W świetle nowo powstałego obowiązku wdrożenia PPK – Pracowniczych Planów Kapitałowych, przez każdego pracodawcę w Polsce Benefit Consulting proponuje wsparcie w dokonaniu wyboru i wdrożeniu programu PPK.

Eksperci Benefit Consulting doradzają pracodawcom w zakresie programów emerytalnych od wielu lat. Benefit Consulting jest  jednym z największych doradców w Polsce jeśli chodzi o ilość zarejestrowanych programów PPE w okresie ostatnich dwóch lat, obecnie doradza wielu pracodawcom w obszarze PPK. Dodatkowo, co również ważne,  Benefit Consulting był jednym z nielicznych doradców zaangażowanych w prace legislacyjne dotyczące PPK po stronie jedynej aktywnej organizacji pracodawców – Konfederacji Lewiatan.

Przypominamy, że ustawa nakłada bardzo sztywne ramy czasowe oraz zasady wdrożenia PPK dla przedsiębiorstw obarczone zarówno sankcjami finansowymi jak i karnymi, tak dla przedsiębiorstw jak i osób działających w ich imieniu.

Jako doświadczony doradca Benefit Consulting Państwu pomoże we właściwym wyborze instytucji finansowej, co pozwoli zminimalizować ilość obowiązków oraz zagrożeń, które wynikają z ustawy o PPK.

PPE – PPK – porównanie

PPE-PPK BC

Zapraszamy  do bezpośredniego kontaktu z Benefit Consulting. Osoba odpowiedzialna Marzena Bobrowska   marzena.bobrowska@bca.com.pl, tel.+48 602 217 128

TARGI ENEX/ENEX Nowa Energia 2020

W dniach 26-27 lutego 2020 w Kielcach odbyła się największa impreza branży energetycznej w Polsce – Targi ENEX/ENEX Nowa Energia 2020.

Tegoroczne spotkanie oprócz tematyki OZE, elektromobilności oraz magazynów energii w energetyce, zostało dodatkowo rozszerzone o aspekty magazynowania energii w mikrosieciach i klastrach energetycznych. Konferencja ENERGIA PL, Forum elektromobilności, tor testowy dla samochodów elektrycznych to tylko niektóre wydarzenia towarzyszące targom.

Jednym z wystawców był Klaster LTPP, prezentując się na wspólnym stoisku z Członkami Klastra – firmami C&K Kancelaria Doradztwa, Polska Żegluga Elektryczna Sp z o.o i   eGain Polska Sp z o.o w ramach projektu Klastra LTPP „Usługi Wsparcia Eksportu”(UWE).Projekt realizowany z funduszy unijnych w ramach POIR 2014-2020, Poddziałanie 2.3.3. Umiędzynarodowienie Krajowych Klastrów Kluczowych.

Na tegorocznych targach ENEX pojawili się przedstawiciele 115 firm z 8 krajów. Wśród wystawców znaleźli się m.in. dostawcy technologii OZE w tym paneli fotowoltaicznych, ładowarek do samochodów elektrycznych, zakłady energetyczne, producenci osprzętu i urządzeń dystrybuujących energię, specjaliści i naukowcy z uczelni technicznych.Ciekawym elementem była możliwość testowania samochodów z napędem elektrycznym. Impreza była rekordowa pod względem ilości wystawców, a także zwiedzających.

Klaster LTPP jest innowacyjnym partnerstwem pomorskiego biznesu, nauki i samorządów w branży logistyka, transport, dystrybucja.