XVII Posiedzenie Rady Przedsiębiorców przy Rzeczniku MŚP

XVII  Posiedzenie Rady Przedsiębiorców przy Rzeczniku MŚP odbędzie się 1 października 2020 w Sali Okrągłej Urzędu Marszałkowskiego w Gdańsku. Temat Posiedzenia: Małe i średnie przedsiębiorstwa wobec polityki klimatycznej.

Posiedzenie podzielone będzie na trzy bloki tematyczne:
– Polityka klimatyczna Polski wobec wyzwań międzynarodowych
– Jak zyskać na zmianie polityki klimatycznej? Szanse dla sektora MŚP w Polsce
– Przedsiębiorcy wobec wyzwań polityki klimatycznej. Doświadczenia sektorowe i perspektywy na przyszłość

W posiedzeniu potwierdzili  udział m.in.:
– Jadwiga Emilewicz, Wiceprezes Rady Ministrów, Minister Rozwoju
– Jacek Wasik, Dyrektor Przedstawicielstwa Regionalnego Komisji Europejskiej we Wrocławiu
– dr Leszek Karski, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Standard Systems
– Krzysztof Pietraszkiewicz, Prezes Związku Banków Polskich, Prezes Polskiego Forum Akademicko – Gospodarczego
– Marcin Roszkowski, Prezes Instytutu Jagiellońskiego
– Bartosz Sokoliński, Dyrektor Zarządzający ds. Innowacji i Technologii, Agencja Rozwoju Przemysłu
– Magdalena Zmitrowicz, Wiceprezes Zarządu Banku Pekao SA.
i inni.

W skład Rady wchodzą  przedstawiciele Klastra LTPP – Marek Świeczkowski, Jerzy Uziębło i Jan Kordasiewicz reprezentujący pomorskich przedsiębiorców oraz  członków Klastra.

Posiedzenie będzie  transmitowane na kanałach społecznościowych Rzecznika MŚP.

Forum Wizja Rozwoju w Gdyni

Trzecia edycja Forum Wizja Rozwoju – największego wydarzenia gospodarczego północnej Polski odbyła się w dniach  24-25 sierpnia 2020  w Akademii Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte w Gdyni.

Tegoroczną edycję Forum otworzył  Premier Mateusz Morawiecki, który podczas swojego wystąpienia w sali plenarnej mówił o wyzwaniach, możliwościach i szansach przed jakimi stoi polska gospodarka. Organizatorzy zaplanowali kilkadziesiąt paneli poruszających wiele zagadnień kluczowych z punktu widzenia rozwoju gospodarki. W związku z sytuacją spowodowaną stanem pandemii nie zabrakło dyskusji na temat znaczenia polskiego kapitału w sytuacjach kryzysowych.

Wśród głównych tematów wymienić należy: gospodarkę morską, energetykę wiatrową, inwestycje, technologie innowacyjne, gospodarkę narodową, ekonomię i rynek pracy, zdrowie, politykę senioralną oraz edukację w kontekście badań warunkujących rozwój gospodarczy. Sztandarowym blokiem tematycznym wydarzenia była oczywiście gospodarka morska, w tym kwestie transportu oraz innowacji. Grono wybitnych ekspertów wzięło udział w dyskusjach poruszających zagadnienia związane z rozwojem polskich portów, potencjałem morskich autostrad oraz perspektywami przemysłu stoczniowego.

Wśród ekspertów  znaleźli się przedstawiciele Klastra LTPP, biorąc udział w panelach:   

  •  „Inteligentne Specjalizacje Pomorza (ISP)” – kpt.ż.w Jerzy Uziębło -Wiceprzewodniczący Klastra LTPP 
  • „Znaczenie start-upów dla polskich przedsiębiorstw”- Łukasz Raczkowski -członek Klastra LTPP, Współzałożyciel start-upu technologicznego S4T
  •  ”Dywersyfikacja produkcji w sytuacjach kryzysowych” – Krzysztof Kosiorek Sobolewski – członek Klastra LTPP, Prezes ZREMB Sp. z o.o 
  •  „Potencjał i perspektywy rozwoju autostrad morskich” – Zbigniew Deinrych – członek Klastra LTPP, Przewodniczący Grupy roboczej ds pływających jednostek elektrycznych, Wiceprezes PŻE Sp, z o.o  
  •  „Wpływ rozwoju infrastruktury transportowej na gospodarkę”- Marek Świeczkowski – Przewodniczący Klastra LTPP, Prezes ZNIK Sp. z o.o  
  •  „Znaczenie promowania i sprzedaży polskich produktów dla gospodarki”-dr inż. Sławomir Niecko – Wiceprzewodniczący Kastra LTPP 

 

Ważne miejsce w programie poświęcono również polskiej energetyce i alternatywnym, ekologicznym źródłom pozyskiwania energii dla naszego kraju.

Jednym z wydarzeń towarzyszących był Hackathon Wizja Rozwoju ’20. Więcej szczegółowych informacji znajduje się na stronie https://challengerocket.com/wizjarozwoju20/.

Wszystkie panele dyskusyjne były  dodatkowo transmitowane online, a ich zapisy zostały na stałe umieszczone na stronie https://wizjarozwoju.pl

Honorowy patronat nad wydarzeniem objął Premier Mateusz Morawiecki. Oficjalnie potwierdzonymi Partnerami są: Partner Generalny – PKN ORLEN, Partnerzy Strategiczni: BGK Bank Gospodarstwa Krajowego, Grupa Lotos S.A. i  KGHM Polska Miedź S.A.,  Partner Główny –  Fundacja KGHM Polska Miedź oraz Totalizator Sportowy Sp. z o.o., Partnerzy plus – Węglokoks S.A. i PKO Bank Polski oraz Partnerzy: Agencja Rozwoju Przemysłu S.A., Fundacja Promocji Rozwoju, Gas Storage Poland, Hotel Sopot, Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa, PARP, PFR Portal PPK sp. z o.o., PGZ Stocznia Wojenna Sp. z o.o., SAP Polska oraz Zarząd Morskiego Portu Gdynia S.A.  Patronat merytoryczny : Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej – pani Marlena Maląg, Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej, Ministerstwo Cyfryzacji, Ministerstwo Infrastruktury, Ministerstwo Finansów, Ministerstwo Zdrowia, Ministerstwo Aktywów Państwowych, Ministerstwo Klimatu oraz Ministerstwo Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej.

 

 

 

 

Klaster LTPP jest innowacyjnym partnerstwem pomorskiego biznesu, nauki i samorządów w branży logistyka, transport, dystrybucja.