VI sesja plenarna Obywatelskiego Parlamentu Seniorów

1 października 2020 na zaproszenie Marszałka Senatu p. Tomasza Grodzkiego w salach Senatu RP w Warszawie odbyło się posiedzenie Obywatelskiego Parlamentu Seniorów.

Tematem VI sesji plenarnej OPS „Seniorzy i przyszłość Polski” była sytuacja osób starszych w Polsce z uwzględnieniem aspektów medycznych, społecznych i ekonomicznych. Posiedzenie otworzył Marszałek Senatu. Głos zabrali zarówno gospodarze spotkania, goście honorowi i prelegenci.Reprezentanci parlamentu seniorów z całej Polski przedstawiali doświadczenia z prowadzonej działalności. Akredytowanym delegatem Ogólnopolskiego Parlamentu Seniorów na VI sesję był p. Jerzy Uziębło – Wiceprzewodniczący Klastra LTPP.

W przyjętej deklaracji programowej uczestnicy  podkreślili, że blisko 9-milionowa społeczność osób starszych ma  prawo i obowiązek aktywnego uczestniczenia w życiu społecznym, wyrażania poglądów oraz prowadzenia dialogu z władzami publicznymi, współtworzenia prawa, polityki senioralnej, dzielenia się wiedzą i doświadczeniem oraz budowania relacji międzypokoleniowych.

Więcej informacji na https://www.senat.gov.pl/aktualnoscilista/art,13070,vi-sesja-plenarna-obywatelskiego-parlamentu-seniorow.html

Fot. Michał Józefaciuk, Kancelaria Senatu

Program Spektrum – granty pomocowe dla pomorskich firm

Zarząd Nadbałtyckich Inicjatyw Klastrowych Sp. z o.o – koordynator Klastra Logistyczno Transportowego w Gdańsku został akredytowanym doradcą w  Bazie Instytucji Otoczenia Biznesu, w ramach programu „Spektrum. Pomorski System Usług Doradczych” realizowanego przez Agencję Rozwoju Pomorza.

 

 

 

Akredytacja w obszarze marketing dotyczy:
1.Opracowanie kompleksowego, zaawansowanego planu marketingowego –usługa doradcza dająca przedsiębiorcy pełen obraz czynników odnoszących się do potrzeb konsumenta, które firma chce zaspokoić
2.Audyt marketingowy –usługa doradcza polegająca na analizie otoczenia rynkowego firmy oraz jej działań marketingowych
3.Doradztwo public relations –doradztwo związane z kreowaniem wizerunku firmy
4.Badania i analiza rynku, badania marketingowe
5.Formułowanie strategii marketingowej, strategii marki, strategii komunikacji
6.Opracowanie planu marketingowego
7.Opracowanie i poprowadzenie kampanii promocyjnych
8.Doradztwo w procesie tworzenia i rozwijania stron www
9.Doradztwo w zakresie rozwoju sprzedaży internetowej
10.Copywriting
System SPEKTRUM działa na zasadzie konkursu grantowego, w ramach którego możliwe jest uzyskanie dotacji na działania usługowe. Akredytacja ZNIK Sp. z o.o dotyczy obszaru marketingu. Podmiotami uprawnionymi do składania wniosków są przedsiębiorcy należący do sektora MŚP, posiadający siedzibę na terenie województwa pomorskiego.
Pełna dokumentacja konkursu znajduje się na stronie

 

UAWAGA! Termin składania wniosków został skrócony do 22.09.2020

Klaster LTPP jest innowacyjnym partnerstwem pomorskiego biznesu, nauki i samorządów w branży logistyka, transport, dystrybucja.