10 postulatów Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorstw

Rada Przedsiębiorców działająca przy Rzeczniku MŚiP  sformułowała listę postulatów systemowych zmian w obszarze prawa gospodarczego i otoczenia biznesu, które ułatwią funkcjonowanie wszystkim przedsiębiorcom w Polsce.

Celem inicjatywy jest, aby proponowane postulaty pozytywnie oddziaływały na otoczenie prawne i ekonomiczne biznesu, a jednocześnie mogły stać się wspólnym głosem całego środowiska przedsiębiorców w Polsce. Istotne jest także, aby w miarę możliwości, nie generowały zbyt wysokich kosztów dla budżetu.

Po licznych konsultacjach w drodze powszechnego konsensusu wyłoniono 10  postulatów obejmujących oczekiwania  dużych  i małych firm.

Dziesiatka_Rzecznika_15_lipca_2020_r. (1)

Rada Przedsiębiorców zrzesza aktualnie 228 organizacji, jedną z nich jest Klaster LTPP reprezentowany przez koordynatora Klastra ZNIK Sp. z o.o. W dniu 24 lipca br Klaster poparł 10 postulatów Rzecznika MiŚP podpisując deklarację poparcia skierowaną do Prezesa Rady Ministrów Mateusza Morawieckiego.

XV Posiedzenie Rady Przedsiębiorców przy Rzeczniku MiŚP

Tegoroczne XV Posiedzenie Rady Przedsiębiorców przy Rzeczniku Małych i Średnich Przedsiębiorstw odbędzie się w Częstochowie dnia 21.06.2020 .

Klaster LTPP został w tym roku przyjęty w poczet Rady Przedsiębiorców przy Rzeczniku MiŚP, delegując 3 osoby do prac w Zespołach Roboczych.

Obecne Posiedzenie plenarne poświęcone będzie zmianom w systemie gospodarczym po pandemii koronawirusa.
Przed Posiedzeniem na Jasnej Górze zostanie odprawiona msza święta w intencji środowisk gospodarczych, której przewodniczyć będzie ks. abp Wiktor Skworc.

Rzecznik MŚP p. Adam Abramowicz zaprosił do uczestnictwa w uroczystościach  Prezesa Rady Ministrów, Wiceprezesa Rady Ministrów i Ministra Rozwoju, Marszałka Sejmu, Marszałka Senatu, Przewodniczących Sejmowych i Senackich Komisji do spraw gospodarczych oraz wszystkich posłów i senatorów.

Poniżej przekazujemy zaproszenie do udziału w Posiedzeniu.

 

Klaster LTPP jest innowacyjnym partnerstwem pomorskiego biznesu, nauki i samorządów w branży logistyka, transport, dystrybucja.