Status Krajowego Klastra Kluczowego odnowiony!Klaster LTPP na Panelu Ekspertów KKK

Klaster LTPP z sukcesem przeszedł przez kolejną edycję konkursu Ministerstwa Przedsiębiorczości i Technologii na odnowienie statusu Krajowego Klastra Kluczowego.

kpt. J.Uziębło, M.Świeczkowski,J.Kordasiewicz,D.Napoles Grabek

W dniu 6 sierpnia 2019 Klaster LTPP został zaproszony do Ministerstwa Przedsiębiorczości i Technologii na prezentację podczas Panelu Ekspertów, będącego ostatnim etapem konkursu na odnowienie statusu Krajowego Klastra Kluczowego.

Reprezentacja Klastra LTPP w składzie p.Marek Świeczkowski- Przewodniczący Klastra, Prezes ZNIK Sp. z o.o, kpt.ż. w. Jerzy Uziębło- Wiceprzewodniczący Klastra, p. Jan Kordasiewicz- Wiceprezes ZNIK Sp. z o.o oraz p. Dayana Napoles Grabek z firmy C&K Kancelaria Doradztwa Gospodarczego, stanęła przed komisją ekspercką. Nasza drużyna przedstawiła prezentację dotyczącą Klastra, jego członków, osiągnięć oraz strategii i planów na przyszłość. W efekcie nasz Klaster otrzymał wysoką notę i odnowił status KKK na kolejne lata.

Uroczyste wręczenie Certyfikatu KKK odbędzie się 10 września 2019 podczas V Kongresu Klastrów Polskich w Warszawie.

V Kongres Klastrów Polskich, Warszawa

W dniach 9-10 września 2019 w Warszawie odbędzie się V Kongres Klastrów Polskich.Tegoroczny Kongres będzie wydarzeniem towarzyszącym konferencji Szczyt Dyplomacji Samorządowej i Ekonomicznej, którego głównym organizatorem jest Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii.Współorganizatorem honorowym wydarzenia jest Związek Pracodawców Klastry Polskie.

Hasło przewodnie Kongresu: „Dla siebie, czy dla innych? Czy klastry są użytecznym narzędziem rozwoju innowacyjnej gospodarki i tworzenia miejsc pracy”, ma dać impuls do debaty o współpracy gospodarczej w wiodących obszarach przemysłu i usług, inteligentnych specjalizacji europejskich,krajowych i regionalnych oraz wzrostu gospodarczego opartego na innowacyjności poprzez działalność klastrów.

Zapraszamy serdecznie zapoznania się ze szczegółami dotyczącymi obu wydarzeń i wzięcia udziału w Kongresie (https://5kongres.klastrypolskie.pl/) oraz Szczycie Dyplomacji Samorządowej i Ekonomicznej (http://regiosummit.pl/)..

Z uwagi na to, że V Kongres Klastrów Polskich jest wydarzeniem
towarzyszącym konferencji Szczyt Dyplomacji Samorządowej i
Ekonomicznej 2019 (Regional and Economic DiplomacySummit 2019), organizowanego przez Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii prowadzona jest jedna rejestracja na oba wydarzenia.

Rejestracja jest możliwa poprzez stronę: http://regiosummit.pl/
Uczestnictwo jest bezpłatne.

Klaster LTPP jest innowacyjnym partnerstwem pomorskiego biznesu, nauki i samorządów w branży logistyka, transport, dystrybucja.