III Konferencja Gospodarcza Polska – NRW w Gdańsku

4 października 2019 w Gdańsku odbyła się III Konferencja Gospodarcza Polska-NRW – „Przyszłość z innowacjami: mobilność i logistyka” zorganizowana przez Agencję Inwestycji i Promocji kraju związkowego Nadrenia Północna Westfalia – NRW.INVEST.

Główne tematy konferencji to mobilność i cyfryzacja w logistyce w kontekście wymiany handlowej pomiędzy Polską a Nadrenią Północną- Westfalią. Gościem specjalnym konferencji był Minister Gospodarki Innowacji, Cyfryzacji i Energii landu Nadrenia Północna-Westfalia, prof. dr Andreas Pinkwart. W dyskusji dotyczącej wpływu innowacji na konkurencyjność regionów oraz nowych trendów w logistyce wystąpili eksperci z Polski i Niemiec. W konferencji uczestniczyli m.in. dr Zbigniew Canowiecki – Prezydent Pracodawców Pomorza, p. Cornelia Pieper – Konsul Generalna RFN w Gdańsku oraz przedstawiciele Klastra LTPP.

Partnerami konferencji w ramach kampanii Germany at its best są: Polsko-Niemiecka Izba Przemysłowo-Handlowa oraz NRW.IHK. Wydarzenie objął patronatem honorowym Konsulat Generalny Republiki Federalnej Niemiec w Gdańsku.

XII Europejskie Forum Gospodarcze w Łodzi

W dniach 16-17 września 2019 w łódzkim Vienna House Andel’s odbyło się XII Europejskie Forum Gospodarcze.
Podobnie jak w minionych latach spotkali się tu reprezentanci małych i średnich przedsiębiorstw, aby poszukiwać nowych obszarów rozwoju oraz reprezentanci czołowych firm międzynarodowych. Klaster LTPP otrzymał zaproszenie do udziału w Forum z rąk Marszałka Województwa Łódzkiego p. Grzegorza Schreibera. Forum jest platformą wymiany doświadczeń pomiędzy przedstawicielami świata biznesu, nauki i władzami samorządowymi.
Uczestnicy mieli okazję wysłuchać prelekcji polskich i zagranicznych ekspertów, wziąć udział w branżowych panelach tematycznych i nawiązać nowe kontakty biznesowe.

Marek Świeczkowski – Przewodniczący Klastra LTPP był jednym z prelegentów panelu „Rozwój korytarzy transportu i punktów intermodalnych”, moderowanym przez prof.Macieja Urbaniaka z Uniwersytetu Łódzkiego. W panelu uczestniczyli p. Czesław Warsewicz Prezes PKP Cargo, p. Przemysław Daca – Prezes Państwowego Gospodarstwa Wodne Wody Polskie, p. Łukasz Michałowski – Menedżer ds. Rozwoju Dystrybucji Międzynarodowej, Raben Logistic Polska oraz p. Mikołaj Ruta – Dyrektor Działu R&D, WDX S.A. Gościem specjalnym panelu był p. Andrzej Bittel – Sekretarz Stanu, pełnomocnik rządu ds. przeciwdziałania wykluczeniu komunikacyjnemu reprezentujący Ministerstwo Infrastruktury.

Wszyscy uczestnicy Forum zostali też zaproszeni udziału w Gali Nagrody Gospodarczej Województwa Łódzkiego „Biznes na PLUS” z udziałem Prezesa Rady Ministrów – Mateusza Morawieckiego. Nagrody w pięciu kategoriach otrzymali regionalni biznesmeni:

  1. Świadomi w biznesie- Nagroda Publiczności – DE LA FOTTA

2. Eksportowy Produkt Roku – NEONICA POLSKA SP. Z O.O. -PROFESJONALNE TAŚMY LEDOWE

3. Łódzkie – Edukacja dla Biznesu – Delia Cosmetics Sp. z o.o

4. Łódzkie- projekt przyszłości – Kodegenix Sp. z o.o

5. Biznes na PLUS” Najlepsza Firma Roku – Firma Bracia Urbanek Andrzej i Jacek Urbanek Spółka Jawna

Klaster LTPP jest innowacyjnym partnerstwem pomorskiego biznesu, nauki i samorządów w branży logistyka, transport, dystrybucja.