V Kongres Klastrów Polskich, Warszawa

W dniach 9-10 września 2019 w Warszawie odbędzie się V Kongres Klastrów Polskich.Tegoroczny Kongres będzie wydarzeniem towarzyszącym konferencji Szczyt Dyplomacji Samorządowej i Ekonomicznej, którego głównym organizatorem jest Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii.Współorganizatorem honorowym wydarzenia jest Związek Pracodawców Klastry Polskie.

Hasło przewodnie Kongresu: „Dla siebie, czy dla innych? Czy klastry są użytecznym narzędziem rozwoju innowacyjnej gospodarki i tworzenia miejsc pracy”, ma dać impuls do debaty o współpracy gospodarczej w wiodących obszarach przemysłu i usług, inteligentnych specjalizacji europejskich,krajowych i regionalnych oraz wzrostu gospodarczego opartego na innowacyjności poprzez działalność klastrów.

Zapraszamy serdecznie zapoznania się ze szczegółami dotyczącymi obu wydarzeń i wzięcia udziału w Kongresie (https://5kongres.klastrypolskie.pl/) oraz Szczycie Dyplomacji Samorządowej i Ekonomicznej (http://regiosummit.pl/)..

Z uwagi na to, że V Kongres Klastrów Polskich jest wydarzeniem
towarzyszącym konferencji Szczyt Dyplomacji Samorządowej i
Ekonomicznej 2019 (Regional and Economic DiplomacySummit 2019), organizowanego przez Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii prowadzona jest jedna rejestracja na oba wydarzenia.

Rejestracja jest możliwa poprzez stronę: http://regiosummit.pl/
Uczestnictwo jest bezpłatne.