Targi TransLogistica Poland, Warszawa

W dniach 6 – 8 listopada 2018 w warszawskim Centrum EXPO XXI odbyła się VI edycja Międzynarodowych  Targów  Transportu i Logistyki – TransLogistica Poland. 

Podczas trzech dni targowych miały miejsce konferencje dotyczące importu i eksportu towarów z wykorzystaniem intermodalnych łańcuchów logistycznych, transportu na Wschód i do Azji,  a także kwestii bezpieczeństwa i przewozu materiałów niebezpiecznych. Odbyła się również debata poświęcona kontrolom przewoźników w Europie. Omówiono zmiany w ustawie o transporcie drogowym, rozliczanie czasu pracy, kontrole GITD i PIP czy kwestie związane z zatrudnianiem obcokrajowców. 

Na targach spotkali się także licznie członkowie Klastra LTPP, zarówno jako wystawcy jak i goście.Nie zabrakło ciekawych dyskusji, nawiązano również nowe kontakty biznesowe. Spotkanie stało się okazją do wręczenia nowej firmie Klastra LTPP – MaWo Group Sp.z o.o certyfikatu członkowskiego, który z rąk Przewodniczącego Klastra p.Marka Świeczkowskiego odebrał Prezes MaWo Group p. Mariusz Frąc.

Dodatkowym wydarzeniem były I Ogólnopolskie Targi Pracy Branży TSL – TransLogistica Jobs, na których spotkały się firmy z branży TSL oraz studenci i absolwenci uczelni wyższych.

Więcej informacji o targach na https://trans-poland.pl/Targi

Konferencja IME „Intermodal, Multimodal,Elektricity „

14 listopada 2018 w Gdańskim Hotelu Qubus odbędzie się Konferencja IME „Intermodal, Multimodal,Elektricity -Internacjonalizacja produktów eksportowych Klastra LTPP”. 

Zapraszamy przedsiębiorców zainteresowanych udziałem w projekcie i otrzymaniem bezzwrotnej dotacji na rozwój eksportu do 350 tys PLN.
Zgłoszenia na konferencję oraz więcej informacji   udzieli p. Wioleta Wielicka  -tel 503 723 755 , e-mail: wioleta.wielicka@klasterlogtrans.pl

Ilość miejsc ograniczona.

Projekt realizowany z funduszy unijnych w ramach POIR 2014-2020.,Poddziałanie 2.3.3,.Umiędzynarodowienie Krajowych Klastrów Kluczowych