Western Balkans Cluster Policy Learning and Matchmaking Event w Chorwacji

W dniach 22-23 listopada 2018 w Zagrzebiu, Komisja Europejska wraz  z Europejską Platformą Współpracy  Klastrów (ECCP) zorganizowała  spotkanie informacyjne dla  klastrów europejskich i Bałkanów ZachodnichWestern Balkans Cluster Policy Learning and Matchmaking Event”. 

Polityka klastrów Unii Europejskiej i Bałkanów Zachodnich ma na celu wsparcie klastrów jako organizacji wspierających sieci, w szczególności dla MŚP, w ich misji otwierania nowych rynków współpracy na poziomie międzysektorowym.

Spotkanie zgromadziło przedstawicieli  60 wybranych organizacji klastrowych z krajów Bałkanów Zachodnich, Unii Europejskiej i innych krajów uczestniczących w programie COSME. Klaster LTPP reprezentował Wiceprezes p. Jan Kordasiewicz.

Impreza odbyła się w Technology Park Zagreb, siedzibie Startup Factory , nowoczesnej powierzchni (7.300 m2 )dla start-upów, z ponad 100 modułowymi pomieszczeniami biurowymi, przestrzeniami współdziałającymi i laboratoriami.

Wydarzenie   było wyjątkową okazją  do poznania wspólnych obszarów zainteresowań dotyczących współpracy.