Walne Zgromadzenie Klastra podjęło uchwałę o przedłużeniu strategii do 2018 roku.

IMG_4788

15.06.2015 odbyło się Walne Zgromadzenie Klastra, które obradowało  w Remontowa Lighting Technologies w Gdańsku. Podjęto uchwałę o przedłużeniu obowiązywania strategii Klastra do roku 2018.