Pożyczka na Innowacje

Obecna sytuacja gospodarcza – na którą bez wątpienia ma ogromny wpływ pandemia – odcisnęła w mniejszym lub większym stopniu swoje piętno na każdym przedsiębiorstwie. Wiele z nich, znalazło się w bardzo trudnej sytuacji i słusznie postanowiło – metodą „ucieczki do przodu” – szukać wyjścia w innowacyjności. Pożyczkę na ten właśnie cel, na bardzo dogodnych warunkach oferuje utworzony ze środków Pomorskiego Urzędu Marszałkowskiego, Banku Gospodarstwa Krajowego, oraz Towarzystwa Inicjatyw Społeczno Ekonomicznych fundusz POMORZE PRZYSZŁOŚCI.

Podstawowe informacje o pożyczce to:

– maksymalna kwota pożyczki – 5.000.000,- zł

– maksymalny okres na który udzielona zostaje pożyczka – 10 lat

– w tym maksymalny okres karencji – 2 lata

– stałe oprocentowanie roczne – 0,8%

Warto też przy okazji podkreślić iż procedury związane z uzyskaniem pożyczki są proste, a czas jaki upływa między złożeniem wniosku a pierwszą transzą jest krótki. Oczywiście projekt który ma być sfinansowany ze środków funduszu pożyczkowego POMORZE PRZYSZŁOŚCI musi być projektem innowacyjnym, zgodnym z Inteligentnymi Specjalizacjami Pomorza, oraz znajdować się na odpowiednim poziomie gotowości technologicznej.

Więcej informacji uzyskacie Państwo na stronie internetowej https://tise.pl/offers/pomorze-przyszlosci/

telefonicznie pod numerem +48 535616816

lub wysyłając e-mail na adres barsow@gambit-b.pl

Zapraszamy do współpracy

Klaster LTPP jest innowacyjnym partnerstwem pomorskiego biznesu, nauki i samorządów w branży logistyka, transport, dystrybucja.