Podpisanie Porozumienia na rzecz Inteligentnych Specjalizacji Pomorza

W dniu 28 stycznia 2016 , o godzinie 12:00, w Europejskim Centrum Solidarności w Gdańsku odbyło się uroczyste podpisanie Porozumień na rzecz Inteligentnych Specjalizacji Pomorza.

styczeń2016 019

Przedstawiciele Klastra LTPP oraz pozostali Partnerzy z zakresu mobilności elektrycznej podpisali Porozumienie w ramach zintegrowanej specjalizacji –  Technologie offshore i portowo-logistyczne.

styczeń2016 022

Porozumienia  podpisano z partnerami reprezentującymi cztery obszary Inteligentnych Specjalizacji Pomorza, zidentyfikowane jako najbardziej perspektywiczne z punktu widzenia budowania kapitału badawczo-rozwojowego w regionie.

Gala Polskiego Produktu Przyszłości w Warszawie

Prezes Polskiej  Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości Bożena Lublińska Kasprzak, zaprosiła przedstawicieli Klastra LTPP –  Marka Świeczkowskiego i Sławomira Niecko na uroczystą Galę wręczenia nagród Polskiego Produktu Przyszłości.

Gala PPP 1

Ceremonia odbyła się w Warszawie w Teatrze Kamienica z udziałem laureatów z całej Polski i zaproszonych gości.

Gala PPP 2Gala PPP 3

Galę poprowadził znany prezenter telewizyjny Maciej Kurzajewski, a na zakończenie wystąpił gospodarz Teatru Emilian Kamiński.

Klaster LTPP jest innowacyjnym partnerstwem pomorskiego biznesu, nauki i samorządów w branży logistyka, transport, dystrybucja.