Konferencja Cluster Garden, Warszawa

16 kwietnia 2018  w Centrum Prasowym Foksal, w Warszawie, odbyła się konferencja Cluster Garden.

Towarzyszące konferencji sesje panelowe poświęcone były modelom funkcjonowania klastrów, a także najlepszym międzynarodowym praktykom klastrów . Polscy i zagraniczni eksperci dyskutowali o czwartej rewolucji przemysłowej (Industry 4.0) i jej wpływie na transformację modeli biznesowych.

W panelu  „Key Enabling Technologies  KET/Inteligentne Specjalizacje IS, teoria i praktyka-historia wdrożeń, rezultaty, przyszłość IS, dobre praktyki” wśród międzynarodowych i polskich ekspertów głos zabrał  Przewodniczący Klastra LTPP p. Marek Świeczkowski, który opowiedział o roli klastrów w tworzeniu i funkcjonowaniu IS. Podał też przykład realizowanego obecnie  z programu H2020 projektu Intermodel EU dotyczącego technologi BIM w terminalach transportowych.

W dyskusji postawiono tezę,że  klastry są siłą napędową innowacyjności i konkurencyjności oraz  instrumentem
wsparcia sektora Kluczowych Technologii Wspomagających. Doświadczenie polskich i zagranicznych klastrów, jak idea KET / IS stymuluje rozwój klastrów i politykę klastrową.
Wszystko wskazuje na to, że klastry, dzięki swojej specyfice, międzysektorowemu charakterowi oraz procesom, które w nich
zachodzą, są już teraz, a w przyszłości mogą być jeszcze skuteczniejszym instrumentem ich szerokiego wsparcia.

W wydarzeniu wzięli udział przedstawiciele instytucji odpowiedzialnych za politykę klastrową  na szczeblu rządowym i samorządowym, przedstawiciele klastrów, eksperci ds. klastrów krajowych i zagranicznych oraz reprezentanci nauki.